Brandwerende containers • Brandwerend opslag compartiment • Opslag van gevaarlijke stoffen
+48 539 828 160
Brandwerende containers • Brandwerend opslag compartiment • Opslag van gevaarlijke stoffen
+48 531 113 435
CERTIFICATIE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Certificatie
Brandwerende containers • Brandwerend opslag compartiment • Opslag van gevaarlijke stoffen

Wij zijn gecertificeerd door het Duitse DIBt Instituut.

We zitten op een niveau dat het hoogste is in de chemische opslag industrie.

Wij zijn gekwalificeerd voor het ontwerpen, bouwen en installeren van grootschalige containers voor de veilige opslag van ontvlambare stoffen.

Wij beschikken over alle certificaten om aan te tonen dat wij onder meer werken volgens de EN-1090 norm:

 • Certificaat PN EN 1090-1
  productiecontrole in de fabriek

 • Certificaat PN EN 1090-2
  lascertificaat

   

 • Certificaat PN EN ISO 3834
  beoordeling van lasproces

   

 • ISO 9001 certificering
  ontwerp en fabricage van plastic tanks, apparaten en uitrusting en staalconstructies

Magazijn in overeenstemming met VdS richtlijnen ?

Onze individuele benadering van elke klant geeft ons onbeperkte mogelijkheden om de afmetingen van het magazijn en zijn uitrusting aan te passen aan zelfs de strengste eisen op het gebied van de algemene veiligheidsvoorschriften en die welke binnen het bedrijf zijn vastgesteld.

Wij werken samen met de toonaangevende bedrijven op de Poolse markt die zich bezighouden met brandbeveiliging en die VdS-gecertificeerd zijn.

Wij zullen elk magazijn uitrusten met brandalarmsystemen, sprinklerinstallaties en vaste blusgasinstallaties in overeenstemming met de VdS-richtlijnen.

DOCUMENTEN

DIBt (abZ)

Deutsches Institut für Bautechnik: DIBt

EN 1090 -1:2009+A1:2011

TÜV SÜD Poland

ISO 3834

TÜV SÜD Poland

ISO 9001

TÜV NORD Poland

WPQR

TÜV NORD Poland

IKAPOL bezit talrijke certificaten en goedkeuringen die getuigen van de hoogste kwaliteit van onze producten (bv. vervaardiging van containers die geschikt zijn voor de opslag van gevaarlijke / ontvlambare stoffen). Onze productie, uitrusting en werksysteem staan onder voortdurende controle – TÜV SUD. Wij zijn gemachtigd om alle soorten lokalen, hallen en grote opslagplaatsen die met de grond verbonden zijn, te bouwen en er een CE-certificaat voor te verlenen – dit geldt voor heel Europa.

Wij beschikken over een TÜV SUD-certificaat waaruit blijkt dat wij voldoen aan de kwaliteitsnorm voor lasprocessen PN-EN ISO 3834-2:2007. Certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek – in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011. (CPR-verordening), heeft dit certificaat betrekking op het bouwproduct: GELASTE EN VERBOND STAAL CONSTRUCTIE-ELEMENTEN in uitvoeringsklasse tot EXC3; wijze van conformiteitsverklaring: 3a overeenkomstig EN-1090-1:2009+A1:2011; eigenschappen opgegeven op basis van de prestaties van de fabrikant. Wij zijn in het bezit van een TÜV NORD-certificaat dat onze naleving van de PN-EN ISO 9001-norm op het gebied van de handel in milieubeschermende producten, magazijnuitrusting en chemische containers documenteert. TŰV NORD Polska heeft de waarde van de onderneming IKAPOL Marta Kozłowska bevestigd door te helpen het management te verbeteren, de productveiligheid te garanderen en de kwalificaties van onze medewerkers te verhogen. Competentie, partnerschap, verantwoordelijkheid zijn de bepalende factoren voor alle IKAPOL medewerkers in elke fase van het werk, en vanaf nu is de bevestiging van onze competentie verkregen accreditaties, certificaten en interne audits door TŰV NORD.